Inloggen

Lidmaatschap

Proeftraining

Enthousiast geworden over Tilburg Road Runners? Kom dan eens een kijkje nemen bij de trainingen of train een paar keer vrijblijvend mee. Je hoeft dat niet van te voren door te geven, maar meld je voor aanvang van de training wel even bij één van de trainers om samen te bepalen met welke groep je het beste mee kunt lopen. 

Aanmelden*

Je kunt je aanmelden bij Tilburg Road Runners door het inschrijfformulier in te vullen. TRR hanteert voor het lidmaatschap een minimumleeftijd van 6 jaar. De club is van mening dat jeugdige lopers zich breed moeten oriënteren binnen de atletiek. Voor 50+-ers adviseren we e en sportkeuring door bijvoorbeeld een sportmedisch centrum.

*Foutmelding bij aanmelding

Krijg je bij het verzenden van het formulier de foutmelding: ‘Deze persoon bestaat al’? Dan besta je al in ons systeem, omdat je b.v. eerder al lid bent geweest van de Tilburg Road Runners. Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@tilburgroadrunners.nl met het verzoek het lidmaatschap te heractiveren. Vermeld in de e-mail de onderstaande gegevens:

  • Wil je een recreanten lidmaatschap, lidmaatschap met wedstrijdlicentie of kortlopend lidmaatschap?
  • Geef je toestemming voor foto’s en video’s?
  • Verklaar je kennis te hebben genomen van de gedragscode voor leden van de TRR?
  • Wil je je aanmelden als vrijwilliger?
  • Hoe ben je met de TRR in contact gekomen?
  • Wat is de gewenste shirtmaat? (Let op: niet bij kortlopend lidmaatschap)
  • Wat is het adres, mailadres en telefoonnummer?
  • Wat is het IBAN rekeningnummer en de bijbehorende tenaamstelling?

Contributie 2024

Evenals de Atletiekunie kent TRR een contributieperiode die gelijk is aan het kalenderjaar 2023. De bedragen vind je in onderstaand overzicht. Bij aanvang van het lidmaatschap betaal je, naast de contributie, ook eenmalige inschrijfkosten.

De contributiebedragen zijn:

€ 78,00 Basislidmaatschap
€ 30,00 Inschrijfgeld/administratiekosten nieuwe leden (eenmalig)
€ 8,00 Gezinskorting (vanaf 2e lid in een gezin op hetzelfde adres)
€ 9,50 Wedstrijdlicentie Atletiekunie, pupillen (prijs per 01-01-2024)
€ 16,90 Wedstrijdlicentie Atletiekunie, junioren (prijs per 01-01-2024)
€ 27,00 Wedstrijdlicentie Atletiekunie, senioren/masters (prijs per 01-01-2024)

Voor de betaling maakt TRR uitsluitend gebruik van automatische incasso. Middels de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het aspirant-lid akkoord te gaan met de automatische incasso van de contributie. Indien je niet akkoord bent met een afschrijving, heb je het recht de incasso zonder opgaaf van reden te laten terugboeken. Nieuwe leden ontvangen het TRR-clubshirt gratis.

Indien je gedurende het kalender jaar lid wordt, zijn onderstaande contributiebedragen voor het basislidmaatschap van toepassing:

juli, augustus en september
€ 40,00
oktober, november en december
€ 20,00

Gedragscode

Ieder lid van Tilburg Road Runners dient zich te houden aan de voor de TRR geldende gedragscode.

Wedstrijdlicentie

Om deel te kunnen nemen aan officiële wedstrijden, bijvoorbeeld Nederlandse kampioenschappen en wedstrijden op de atletiekbaan, is een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie nodig. Voor recreatieve wedstrijden is deze licentie niet nodig. TRR kan binnen een paar dagen een licentie bij de Atletiekunie regelen (aan te vragen via de ledenadministratie), maar weet dus dat je deze, als je recreatief loopt, niet per se nodig hebt.
Een licentie voor jeugdleden is overigens ook niet nodig. Pas als deze jonge wedstrijdatleten – in overleg met hun trainers – landelijke wedstrijden gaan lopen, meldt de jeugdcommissie hen aan bij de ledenadministratie voor een licentie en betaalt deze dan ook.

Rustend lidmaatschap

Wanneer je geen gebruik maakt van de trainingsmogelijkheden die TRR biedt maar de vereniging wel een warm hart toedraagt, kun je rustend lid worden. Het rustend lidmaatschap kost € 25,00. Je ontvangt hiervoor ook de TRR-nieuwsbrief om te kunnen lezen wat er binnen de vereniging speelt.

Meedoenregeling

TRR neemt deel aan de zgn. meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Met deze regeling kunnen alle inwoners van de gemeente Tilburg met een minimuminkomen aanspraak maken op een bedrag van 100 euro om deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Voor meer informatie kun je mailen naar administratie@tilburgroadrunners.nl.

Bijzonder lidmaatschap

TRR kent een aantal bijzondere leden die zich bijvoorbeeld jarenlang vrijwillig hebben ingezet voor de vereniging, die voor TRR onmisbaar zijn in welk opzicht dan ook of zeer bijzondere prestaties hebben behaald. Lid van verdienste zijn: Peter Nouwens, Wim Ogink, Ad van Remunt, Ad van Hest, Henk Beijens, Harrie Wijnans, Frank van Laere en Johan Hagenaar. Daarnaast zijn Greg van Hest, Armand van der Smissen en Frans Jansen (✝ 2022) erelid.

Kortlopend lidmaatschap

Wanneer je een tijdelijk lidmaatschap bij Tilburg Road Runners wil aangaan, biedt de vereniging de mogelijkheid een kortlopend lidmaatschap aan te gaan voor de duur van 3 maanden. Het kortlopende lidmaatschap kost € 26,00. Vervolgens kan dat lidmaatschap weer met 3 maanden verlengd worden. Je bent geen inschrijfkosten verschuldigd. Daarnaast geldt bij het afsluiten van kortlopende lidmaatschappen niet de mogelijkheid voor verkrijging van een gratis TRR-shirt. Betaling vindt plaats via een factuur.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te gebeuren één maand voor het einde van de contributieperiode, dus op uiterlijk 30 november, door een bericht te sturen naar ledenadministratie@tilburgroadrunners.nl, onder vermelding van de reden van opzegging. Indien wordt opgezegd na de genoemde datum, is men voor het gehele volgende kalenderjaar contributie verschuldigd. Ook voor het aanmelden en opzeggen van wedstrijdlicenties gelden de bovengenoemde procedure en opzegtermijn.

Vragen

Heb je andere vragen over TRR of een lidmaatschap? Neem dan contact op met onze administratie via administratie@tilburgroadrunners.nl.
Scroll naar boven